Actio

Fel Sianco (chwith) o Martha, Jac a Sianco. DS Carwyn Phillips, o'r gyfres ditectif Heliwr.

GERAINT LEWIS Actor cv byr

Ganwyd: 1960

1970au: Aelod o Theatr Ieuenctid Cymru a Chôr Ieuenctid Prydain

1980au: Graddio o Brifysgol Cymru Aberystwyth gyda gradd anrhydedd mewn Saesneg a Drama. Actio mewn nifer o gynhyrchiadau theatr, yn bennaf i Theatr Cymru, yn amrywio o bantomeim i Tsiechoff, o Gwenlyn Parry i Brian Friel. Hefyd actio mewn sawl cynhyrchiad teledu, gan gynnwys ‘Bowen a’i Bartner’, ‘Coleg’ ‘Hafoc’ ‘Dihirod Dyfed’ ‘Yr Achos Hwn’ ‘BB’ ‘Tu Chwith’ ‘East of the Moon’ ‘Pris y Farchnad’ ‘Minafon’ ‘Y Cyfle Olaf’ a ‘Jabas’ yn ogystal a lleisio’r prif gymeriad ‘Inspector Gadget’ mewn dros 30 pennod o’r cartwn.

1990au: Parhau i actio, ond yn bennaf ar gyfer y teledu erbyn hyn. Ymddangos fel DS Phillips mewn 13 ‘Mind to Kill/Heliwr’ ac hefyd mewn 24 pennod o ‘Y Glas’ yn ogystal a dwy gyfres o ‘Tair Chwaer’ a ‘Iechyd Da’. Penderfynnodd ym 1997 i ganolbwyntio mwy ar ei brif yrfa, sef ysgrifennu.

Yn 2007, fodd bynnag, derbyniodd y cynnig i chwarae rhan ‘Sianco’ yn y ffilm ‘Martha, Jac a Sianco’ (Apollo), a ennillodd sawl wobr BAFTA, a dychwelodd i faes actio. Gwelwyd ef yn ddiweddar fel Dr Haydn Blake yn Y Gwyll/Hinterland (2013) yn ogystal â rhan y tad yn nrama lwyfan Caryl Lewis 'Marjori' i Gwmni Theatr y Sherman (2013. Mae ei waith mwyaf diweddar yn cynnwys y Barnwr yn 'Rownd a Rownd' (4 pennod), 'Y Cyntaf a Foddwyd' yn Dan Y Wenallt/Under Milk Wood, Jâms yn Gwaith/Cartref 5, i gyd yn 2014, yn ogystal â lleisio rhan 'Fflop' mewn nifer o benodau o'r cartwn poblogaidd i blant 'Bing' (2014).

GERAINT LEWIS

cv hirach

Taldra: 5’10” Gwallt: Wedi mynd yn foel.

Maint: Canolig Llygaid: Glas/Gwyrdd.

Dwyieithog Cymraeg/Saesneg

Ganwyd: 1960

Hyfforddiant

Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth (BA Saesneg/Drama); Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Teledu

Bing (2014) -cartwn Fflop Janet Aethwy Tinopolis

Gwaith/Cartref 5 (2014) Jâms Andy Newberry Fiction Factory

Dan Y Wenallt Y Cyntaf a Foddwyd Kevin Allen Captain Cat Ltd

/Under Milk Wood (2014)

Rownd a Rownd Barnwr Cliff Jones/Manon Owen Cwmni Da

Y Gwyll/Hinterland Dr Haydn Blake Ed Thomas Fiction Factory/Hinterland Films

Alys 2 Tafarnwr Paul Jones Apollo

Alys 1 Tafarnwr Paul Jones Apollo

Podville Tad Sami Peter Miller Magic Lantern

Cowbois ac Injans Phil Eryl Phillips Opus TF

Mortimer's Law Mr Pritchard Moira Armstrong BBC

Y Glas Mike Edmunds Nerys Lloyd/Gethin Scourfield Boda Cyf

Heliwr/Mind to Kill DS Carwyn Phillips Peter Edwards Lluniau Lliw

Tair Chwaer Gari Pauline Williams Gaucho

Iechyd Da Alun Branwen Cennard Bracan

Pris Y Farchnad Roger David Lyn Penadur

Dihirod Dyfed Wil Cefn Coch Paul Turner Pendefig

Yr Achos Hwn Timothy Evans Carol Byrne-Jones HTV

Y Llyffant Sarjant David Lyn Penadur

Jabas Gweinidog Norman Williams Eryri

BB Sion Delwyn Sion BBC

Y Dyn o’r Blaned Wirion(Hafoc) Dyn o’r B.W. Rhys Dyrfal BBC

Yr Winwnsyn Aur (Hafoc) Gwenel Rhys Dyrfal BBC

Tu Chwith Iestyn yr Ysbryd Paul Jones HTV

Bowen a'i Bartner Gweinidog Peter Edwards BBC

Minafon Heddwas Norman Williams Eryri

Tu Hwnt i’r Lloer Dyn yn y Goeden Marc Evans Grasshopper

Coleg Geraint ap Graham Jones HTV

Teuluffon Rene Ronw Protheroe HTV

Ffilmiau i’r teledu

Dan Y Wenallt (2014) Y Cyntaf a Foddwyd Kevin Allen Tinopolis

Martha, Jac a Sianco Sianco Lona Llewelyn Davies/Paul Jones Apollo

SOS Galw Gari Tryfan Dr Ifan Bleddyn Daf Wyn Boomerang

Penyberth Y Dyn o’r De John Hefin BBC

Y Cyfle Ola’ Cyfreithiwr Norman Williams Eryri

OM Ffrind OM Emlyn Williams Eryri

Trosleisio

Bing (2014) Fflop Janet Aethwy Tinopolis

Henry Richard Henry Richard Catrin Edwards Tinopolis

BBC Jam Troslais - amryw Cleif Harpwood BBC

Inspector Gadget Inspector Gadget Wynford Jones ac eraill BBC

Superted Amryw Pat Griffiths Siriol

Hughesovska Amryw Colin Thomas Teliesyn

Theatr

Rhwng Dau Fyd

('Marjori') (2013) Edgar (y Tad) Ffion Dafis (Sherman)

Sherman Swingers (2013) Man Simon Harris (Sherman)

Nadolig Fel Hynny Dilwyn Dafydd Hywel/Whare Teg

Pan Rwyga’r Llen Dafydd Dafydd Hywel Whare Teg

Dyfroedd Dyfnion Amryw Gruff Jones Theatr Cymru

Clasuron Cymraeg Amryw Emily Davies Theatr Cymru

Tair Chwaer (Tsiechoff) Andrei Ceri Sherlock Theatr Cymru

Gernica Amryw Mike Pearson Brith Gof

Ty ar y Tywod Gwr y Ty Ceri Sherlock Theatr Cymru

Noa Jaffeth/Eliffant Emily Davies Theatr Cymru

Torri Gair Manus Emily Davies Theatr Cymru

Thermidor Asiant Ynyr Williams Theatr Ystwyth

I'r Gad Milwr Betsan Llwyd Theatr Ystwyth

Lladd Wrth Y Disgo Alun Emily Davies Theatr Ystwyth

Sgiliau

Cymraeg Canu (Bariton, cyn-aelod o Gôr Ieuenctid Prydain) Gyrru Acenion (Tramor a D.U.) Chwaraeon

Hyfforddwr pel-droed cymwysiedig Awdur profiadol.