Drama

POBOL Y CWM (Cyfres sebon, S4C) (BBC)

Cyfres sebon dyddiol poblogaidd sydd wedi ei leoli ym mhentref dychmygol Cwmderi yng ngorllewin Cymru.

Popular daily soap series set in the fictional village of Cwmderi in West Wales.

Wedi sgriptio a storio dan sawl cynhyrchydd cyfres, gan gynnwys Terry Dyddgen Jones, Bethan Jones, Gareth Rowlands ac Ynyr Williams.

Have scripted and storylined for several series producers, including Terry Dyddgen Jones, Bethan Jones, Gareth Rowlands and Ynyr Williams.

CAST: Wedi amrywio ar hyd y blynyddoedd, am fwy o fanylion gweler gwefan y gyfres www.bbc.co.uk/cymru/pobolycwm

CAST: Has varied over the years, for more details see the series website www.bbc.co.uk/cymru/pobolycwm

ARWYR (Ffilm, S4C 2008) (Boomerang)

Datgelir sawl hen gyfrinach wrth i ffrindiau coleg gwrdd yng Nghilmeri ar ddiwrnod y 'Cofio' blynyddol.

Skeletons rattle from cupboards as old college friends meet in Cilmeri to commemorate the death of Llywelyn in 1282.

Uwch Gynhyrchwyr / Executive Producers: Ronw Protheroe, Sioned Wiliam, Antony Smith.

Cynhyrchydd / Producer Craig Osborne

Cyfarwyddwr / Directoor Huw Chiswell

CAST: ALUN ap BRINLEY (Gareth) / RHYS PARRY JONES (Huw) / IOAN HEFIN (Nic) / DEWI WILLAMS (Jem) / HUW GARMON (Dafydd) / BETHAN DWYFOR (Lowri) / GAYNOR MORGAN REES (Megan) / JOHN PIERCE JONES (Ifan) / BEATA SZCZEPANOWSKA (Beata) / CATRIN FAULKNALL (Gwenllian) / JACK ADAMS-JONES (Iolo)

S.O.S. GALW GARI TRYFAN (Ffilm, S4C 2008) (Boomerang)

Ail-ymwelwn ag un o arwyr yr oes radio, y ditectif enwog Gari Tryfan, wrth iddo ddychwelyd i Gymru'r unfed ganrif ar hugain.

We meet up again with one of the heroes of the radio age, the famous detective Gari Tryfan, as he returns to Wales in the twenty-first century.

Uwch Gynhyrchwyr / Executive Producers: Ronw Protheroe, Sioned Wiliam, Antony Smith.

Cynhyrchwyr / Producers Craig Osborne, Daf Wyn

Cyfarwyddwr / Director Daf Wyn

CAST: RICHARD ELFYN (Gari Tryfan) / HUW RHYS (Cai) / CATHERINE AYERS (Leusa) / RHYS ap WILIAM (Cysgod) / LLYR IFANS (Magal) / ELLEN SALISBURY (Elen) / BETH ROBERT (Julia) / JONATHAN NEFYDD (Inspector) / GERAINT LEWIS (Dr Bleddyn) / SIAN RIVERS (Meriel)

RICHARD ELFYN (Gari Tryfan), HUW RHYS (Cai) a CATHERINE AYERS (Leusa)

TEULU (Boomerang, 2007) (Cyfres 1, 3 pennod)

Cyfres ddrama am deulu mewn tref ar lan y môr yng Ngheredigion.

A drama series based on a family in a seaside town in Ceredigion.

Cynhyrchydd: Branwen Cennard

Cyfarwyddwr: Rhys Powys

Stori: Meic Povey, Branwen Cennard

Sgript: Geraint Lewis

CAST: RHYS ap HYWEL / CATRIN MORGAN / GERAINT MORGAN / RHYS PARRY JONES / WILLIAM HUW THOMAS / MAIR ROWLANDS / GAYNOR MORGAN REES / EIRY THOMAS / BETH ROBERT / JONATHAN NEFYDD / DEWI RHYS WILLIAMS / MEILYR SION

IECHYD DA (Cyfres ddrama, S4C) (Lluniau Lliw, yna Bracan)

Cyfres ddrama yn dilyn hynt a helynt swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn un o gymoedd y De.

A drama series based on the lives of Environmental Health Officers in one of the South Wales Valleys.

Wedi cyfrannu sawl pennod i bob un o'r chwe cyfres, gan gynnwys y bennod gyntaf oll. Yn y dyddiau cynnar bu'rr gyfres dan ofal Peter Edwards a Branwen Cennard i Lluniau Lliw ond yna bu'r gweddill, y rhan helaethaf, dan ofal Branwen Cennard i Bracan. Defnyddiwyd sawl cyfarwyddwr gwahanol, gan gynnwys Euros Lyn a Rhys Powys.

Contributed several episodes to each of the six series, including the very first one of all. The early days of the series were under the supervision of Peter Edwards and Branwen Cennard at Lluniau Lliw but then later, the vast majority, were produced by Branwen Cennard at Bracan. Several different directors were used, including Euros Lyn and Rhys Powys.

CAST: RHYS RICHARDS / MARIA PRIDE / ALUN ap BRINLEY / MAIR ROWLANDS / GAYNOR MORGAN REES / CATRIN POWELL / IFAN HUW DAFYDD / GILLIAN ELISA / DAFYDD HYWEL

GWELL SAIS LAN 'RHEWL (Drama unigol, S4C Digidol) (Bracan)

Drama hanner awr am ddyn sy'n poeni am gyfeillgarwch ei fam a'i chymydog.

A one-off play about a man who is concerned about his mother's growing friendship with her neighbour.

Cynhyrchydd / Producer Branwen Cennard

Cyfarwyddwr / Director Bethan Jones

CAST: DEWI RHYS WILLIAMS / GAYNOR MORGAN REES / HUGH MORRIS / SIMON FISHER

Y CINIO (Drama unigol, S4C Digidol) (Lluniau Lliw)

Addasiad teledu o'r ddrama lwyfan, gyda'r cast o'r ail daith (ym 1998). (Gweler 'Theatr')

A TV adaptation of the theatre play, with the cast of the second tour (in 1998). (See 'Theatre')

Cynhyrchydd / Producer Peter Edwards

Cyfarwyddwr / Director Peter Edwards Bethan Jones

MWY NA PHAPUR NEWYDD (Cyfres ddrama, S4C) (Lluniau Lliw)

Cyfres ddrama wedi ei osod yn y chwedegau mewn swyddfa papur newydd yng Ngorllewin Cymru.

A drama series set in a West Wales newspaper office in the sixties.

Wedi cyfrannu nifer o benodau i'r gyfres fel rhan o dim profiadol o sgriptwyr, sef Menna Cravos, Sion Eirian, Gareth Miles, Gwenlyn Parry, Edward Thomas a Jeffrey Thomas.

Contributed several episodes as part of an experienced team of writers, namely Menna Cravos, Sion Eirian, Gareth Miles, Gwenlyn Parry, Edward Thomas and Jeffrey Thomas.

Cynhyrchydd / Producer Peter Edwards

Cyfarwyddwyr / Directors Peter Edwards, Hugh Thomas, Emlyn Williams.

CAST: BRYN FON / RICHARD LYNCH / WILLIAM THOMAS / NICOLA BEDDOE / SIAN NAIOMI / MENNA TRUSSLER

DINAS (Cyfres sebon, S4C) (HTV)

Cyfres sebon wedi ei osod yn y brifddinas.

A soap series set in the capital city.

Wedi cyfrannu nifer o benodau i'r gyfres gyntaf o'r opera sebon yma

Contributed several episodes to the first series of this soap opera

Cynhyrchydd / Producer Graham Jones

Cyfarwyddwyr / Directors Graham Jones / Meredydd Owen / Terry Dyddgen Jones / Ieuan Davies

CAST: GEOFFREY MORGAN / EIRY PALFREY / CHRISTINE PRITCHARD / WYNFORDD ELIS OWEN / DONNA EDWARDS / SIAN OWEN / SIMON FISHER

DRAMAU DOGFEN / DRAMA DOCUMENTARIES

GEM Y GANRIF (Drama ddogfen, S4C) (Green Bay) (Winner of the 'Spirit of the Festival' prize at the Celtic Film Festival)

Drama ddogfen am y gêm rygbi rhyngwladol enwog rhwng Cymru a Seland Newydd ym 1905.

A dramatized documentary recalling the great rugby international between Wales and New Zealand in 1905.

Cynhyrchydd / Producer Richard Staniforth

Cyfarwyddwr / Director Wynford Jones

MAIN ACTOR: DAFYDD HYWEL

CWPAN CAERDYDD (Drama ddogfen, S4C) (Green Bay)

Drama ddogfen am gyffro tim pêl-droed Adar Gleision Caerdydd yn ennill cwpan yr F.A. ym 1927.

A dramatized documentary recalling the excitement of Cardiff City's Bluebirds winning the FA Cup in 1927.

Cynhyrchydd / Producer Richard Staniforth

Cyfarwyddwr / Director Wynford Jones

MAIN ACTOR: DAFYDD HYWEL