Plant / Children

Y MEICROSGOP HUD (Cyfres antur, S4C) (Teledu Elidir)

Cyfres antur i blant sy'n dilyn helyntion bachgen ifanc wrth iddo ddiflannu trwy ei 'feicrosgop hud' i lawr i fyd cyffrous a pheryglus meicro-greaduriaid, e.e. germau.

A children's series where we follow a young boy's adventures as he disappears down to the fascinating and dangerous world of micro-organisms through his 'magic microscope'.

Cynhyrchydd / Producer: Graham Pritchard

Cynhyrchydd a Chyfarwyddwr / Producer-Director: Tony Llewelyn

CAST: HUW WILCOX / ELIN HARRIES / SHARON MORGAN / DANNY GREHAN / CERI TUDNO / JONATHAN NEFYDD

YR ENWOG WMFFRE HARWGYN (Cyfres ditectif, S4C) (Teliesyn, Cyfres 1, Series 1) (Cynhyrchiadau'r Bae/Tiger Bay Productions, Cyfres 2, Series 2)

Cyfres ddrama yn seiliedig ar dditectif ecsentrig (Wmffre Hargwyn) a'i gi annweledig (Cnec a'i ddau gynorthwy-ydd (Gruff & Rhian)

A drama series based on an eccentric detective (Wmffre Hargwyn) and his invisible dog (Cnec) and two assistants (Gruff & Rhian)

Cynhyrchydd / Producer Geraint Jones

Cyfarwyddwr / Director Richard Pawelko

CAST: MEIC POVEY (Wmffre Hargwyn), IOLO EVANS (Gruff), RACHEL CARPENTER (Rhian)

YR ELIFFANT A FU FARW (Drama unigol, rhan o'r gyfres 'Wilia', S4C) (Ffilmiau'r Nant)

Drama am fachgen sydd ar dân eisiau dychwelyd i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg er mwyn achub eliffant yn ardal Tregaron.

A one-off play about a boy who's desperate to go back to the nineteenth century and save the life of an elephant in Tregaron.

Cynhyrchydd / Producer Robin Evans

Cyfarwyddwr / Director Tim Lyn

CAST: CLEDAN WYN WILLIAMS / LILIAN ALYS

Y DYN O'R BLANED WIRION (Cyfres o 'inserts' 10 munud wythnosol i 'HAFOC') (BBC)

Dilynwn ofodwr hynod o'r Blaned Wirion wrth iddo fynd ar anturiaethau o amgylch Cymru.

We follow a strange spaceman from the Planet Silly as he goes on various adventures around Wales.

Cynhyrchu a Chyfarwyddo / Producing and Directing: Rhys Dyrfal Dick Vigers

CAST: GERAINT LEWIS / GAYNOR DAVIES / GRAHAM PRITCHARD

YR WINWYNSYN AUR (Cyfres o 'inserts' 10 munud wythnosol i 'HAFOC') (BBC)

Ceisia gwr o Lydaw achub y byd wrth iddo chwilio am am winwnsyn niwclear peryglus o gwmpas Llydaw.

A Breton man tries to save the world as he goes in search of a dangerous nuclear onion in different parts of Britanny.

Cynhyrchu a Chyfarwyddo / Producing and Directing: Rhys Dyrfal Dick Vigers

CAST: GERAINT LEWIS / GAYNOR DAVIES / GRAHAM PRITCHARD