Rhyddiaith/Prose‎ > ‎

Cofiwch Olchi DwyloCOFIWCH OLCHI DWYLO a negeseuon eraill    (£8.00 Carreg Gwalch 2021)   Dyddiad cyhoeddi 28ain Mai

BROLIANT
"Steddfod 'di canslo 'achan."
"Deith hi nôl wap. Pethe'n normal 'to."
"O'dd pethe byth yn normal rownd ffor' hyn."

Mawrth 2020, a daeth Clo Mawr Covid 19 i'r dref fechan hon ar arfordir Ceredigion fel y daeth i weddill Cymru. Dechreuodd ei thrigolion brynu gormodedd  o bapur ty bach, gwnaethpwyd trefniadau i ofalu am anghenion anwyliaid, a sleifiodd ambell un o ddinasoedd mawrion i dreulio'r clo wrth lan y môr.
Wrth i'r gwanwyn droi'n haf, ac wrth i'r clapio ar stepen y drws ddistewi, daw haul ar fryn wrth i ffrindiau gyfarfod, ond mae ambell un yn galaru...
Dyma gyfres o straeon byrion am unigolion a chymuned sy'n cofleidio'r llon a'r lleddf fel ei gilydd.
"DYMA AWDUR GWREIDDIOL SY'N MEDDU AR DDYCHYMYG BYW" - MARLYN SAMUEL

REMEMBER TO WASH HANDS and other messages

BLURB
"The Eisteddfod's cancelled mun."
"It'll be back soon. Things will be normal again."
"Things were never normal round here."

March 2020 and the first Covid 19 Lockdown has come to this small seaside town in Ceredigion just like the rest of Wales. Its inhabitants begin to buy too much toilet paper, arrangements are made to care for loved ones and some city dwellers have made their way to spend Lockdown by the sea.
As spring turns to summer and as the clapping on the doorstep fades there's light at the end of the tunnel when friends meet, but some are grieving...
A series of short stories about individuals and a community that embraces both the melancholy and mirth of life.
"AN ORIGINAL WRITER WHO HAS A VIVID IMAGINATION" - MARLYN SAMUELComments