Actio/Acting‎ > ‎

Actio

       

Fel Sianco (chwith) o Martha, Jac a Sianco.                                   DS Carwyn Phillips, o'r gyfres ditectif Heliwr.


GERAINT LEWIS     Actor   cv byr

Ganwyd: 1960

1970au: Aelod o Theatr Ieuenctid Cymru a Chôr Ieuenctid Prydain

1980au: Graddio o Brifysgol Cymru Aberystwyth gyda gradd anrhydedd mewn Saesneg a Drama. Actio mewn nifer o gynhyrchiadau theatr, yn bennaf i Theatr Cymru, yn amrywio o bantomeim i Tsiechoff, o Gwenlyn Parry i Brian Friel. Hefyd actio mewn sawl cynhyrchiad teledu, gan gynnwys ‘Bowen a’i Bartner’, ‘Coleg’ ‘Hafoc’ ‘Dihirod Dyfed’ ‘Yr Achos Hwn’ ‘BB’ ‘Tu Chwith’ ‘East of the Moon’ ‘Pris y Farchnad’ ‘Minafon’ ‘Y Cyfle Olaf’ a ‘Jabas’ yn ogystal a lleisio’r prif gymeriad ‘Inspector Gadget’ mewn dros 30 pennod o’r cartwn.

 1990au: Parhau i actio, ond yn bennaf ar gyfer y teledu erbyn hyn. Ymddangos fel DS Phillips mewn 13 ‘Mind to Kill/Heliwr’ ac hefyd mewn  24 pennod o ‘Y Glas’ yn ogystal a dwy gyfres o ‘Tair Chwaer’ a ‘Iechyd Da’. Penderfynnodd ym 1997 i ganolbwyntio mwy ar ei brif yrfa, sef ysgrifennu.

Yn 2007, fodd bynnag, derbyniodd y cynnig i chwarae rhan ‘Sianco’ yn y ffilm  ‘Martha, Jac a Sianco’ (Apollo), a ennillodd sawl wobr BAFTA, a dychwelodd i faes actio. Gwelwyd ef yn ddiweddar fel Dr Haydn Blake yn Y Gwyll/Hinterland (2013) yn ogystal â rhan y tad yn nrama lwyfan Caryl Lewis 'Marjori' i Gwmni Theatr y Sherman (2013. Mae ei waith mwyaf diweddar yn cynnwys y Barnwr yn 'Rownd a Rownd' (4 pennod), 'Y Cyntaf a Foddwyd' yn Dan Y Wenallt/Under Milk Wood, Jâms yn Gwaith/Cartref 5, i gyd yn 2014, yn ogystal â lleisio rhan 'Fflop' mewn nifer o benodau o'r cartwn poblogaidd i blant 'Bing' (2014).


GERAINT LEWIS

cv hirach

Taldra: 5’10”                Gwallt: Wedi mynd yn foel.

Maint: Canolig  Llygaid: Glas/Gwyrdd.

Dwyieithog Cymraeg/Saesneg

Ganwyd: 1960

Hyfforddiant

Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth (BA Saesneg/Drama); Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Teledu

Bing (2014) -cartwn          Fflop                     Janet Aethwy                Tinopolis

Gwaith/Cartref 5 (2014)      Jâms                   Andy Newberry            Fiction Factory

Dan Y Wenallt              Y Cyntaf a Foddwyd     Kevin Allen                Captain Cat Ltd
/Under Milk Wood (2014)

Rownd a Rownd               Barnwr                    Cliff Jones/Manon Owen   Cwmni Da

Y Gwyll/Hinterland             Dr Haydn Blake       Ed Thomas     Fiction Factory/Hinterland Films

Alys 2                                 Tafarnwr                  Paul Jones      Apollo

Alys 1                                 Tafarnwr                  Paul Jones      Apollo

Podville                              Tad Sami                Peter Miller      Magic Lantern

Cowbois ac Injans              Phil                         Eryl Phillips      Opus TF

Mortimer's Law                 Mr Pritchard           Moira Armstrong     BBC

Y Glas                                Mike Edmunds    Nerys Lloyd/Gethin Scourfield  Boda Cyf

Heliwr/Mind to Kill              DS Carwyn Phillips Peter Edwards Lluniau Lliw

Tair Chwaer                       Gari                         Pauline Williams Gaucho

Iechyd Da                          Alun                         Branwen Cennard Bracan

Pris Y Farchnad                Roger                       David Lyn           Penadur

Dihirod Dyfed                    Wil Cefn Coch          Paul Turner        Pendefig

Yr Achos Hwn                 Timothy Evans        Carol Byrne-Jones  HTV

Y Llyffant                           Sarjant                      David Lyn          Penadur

Jabas                                 Gweinidog                Norman Williams Eryri

BB                                      Sion                          Delwyn Sion       BBC

Y Dyn o’r Blaned Wirion(Hafoc) Dyn o’r B.W.     Rhys Dyrfal        BBC

Yr Winwnsyn Aur (Hafoc)   Gwenel                     Rhys Dyrfal        BBC

Tu Chwith                           Iestyn yr Ysbryd        Paul Jones         HTV

Bowen a'i Bartner              Gweinidog                 Peter Edwards   BBC

Minafon                               Heddwas                  Norman Williams  Eryri

Tu Hwnt i’r Lloer                 Dyn yn y Goeden      Marc Evans    Grasshopper

Coleg                                  Geraint ap                 Graham Jones   HTV

Teuluffon                             Rene                         Ronw Protheroe HTV

Ffilmiau i’r teledu


Dan Y Wenallt (2014)     Y Cyntaf a Foddwyd      Kevin Allen       Tinopolis

Martha, Jac a Sianco        Sianco         Lona Llewelyn Davies/Paul Jones Apollo   

SOS Galw Gari Tryfan      Dr Ifan Bleddyn           Daf Wyn              Boomerang

Penyberth                          Y Dyn o’r De               John Hefin           BBC

Y Cyfle Ola’                        Cyfreithiwr                  Norman Williams Eryri

OM                                     Ffrind OM                   Emlyn Williams    Eryri

Trosleisio

Bing (2014)                       Fflop                           Janet Aethwy      Tinopolis

Henry Richard                   Henry Richard            Catrin Edwards   Tinopolis

BBC Jam                            Troslais - amryw        Cleif Harpwood   BBC

Inspector Gadget                Inspector Gadget    Wynford Jones ac eraill   BBC

Superted                             Amryw                        Pat Griffiths        Siriol

Hughesovska                     Amryw                       Colin Thomas     Teliesyn

Theatr

Rhwng Dau Fyd

('Marjori')   (2013)             Edgar (y Tad)             Ffion Dafis (Sherman)

Sherman Swingers (2013)  Man                          Simon Harris (Sherman)

Nadolig Fel Hynny              Dilwyn                        Dafydd Hywel/Whare Teg

Pan Rwyga’r Llen               Dafydd                       Dafydd Hywel Whare Teg

Dyfroedd Dyfnion                Amryw                       Gruff Jones    Theatr Cymru

Clasuron Cymraeg              Amryw                       Emily Davies  Theatr Cymru

Tair Chwaer (Tsiechoff)      Andrei                        Ceri Sherlock Theatr Cymru

Gernica                               Amryw                       Mike Pearson  Brith Gof

Ty ar y Tywod                     Gwr y Ty                   Ceri Sherlock Theatr Cymru

Noa                                     Jaffeth/Eliffant           Emily Davies  Theatr Cymru

Torri Gair                             Manus                      Emily Davies  Theatr Cymru

Thermidor                           Asiant                       Ynyr Williams Theatr Ystwyth

I'r Gad                                  Milwr                        Betsan Llwyd Theatr Ystwyth

Lladd Wrth Y Disgo             Alun                         Emily Davies  Theatr Ystwyth

Sgiliau

Cymraeg  Canu (Bariton, cyn-aelod o Gôr Ieuenctid Prydain) Gyrru  Acenion (Tramor a D.U.) Chwaraeon

Hyfforddwr pel-droed cymwysiedig  Awdur profiadol.
Comments